SCA Officers

2017-2018 North Elementary School
SCA
 
President Arjhay J. 
Vice President Tkiyah W.
Treasurer Liyana J.
Secretary Aysia G.